เกี่ยวกับเวบและกฎระเบียบ

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง

    เวบแห่งนี้ตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นระบบภาพยนตร์ขนาด 8, 16, 35 มม. และอื่นๆ เท่าที่จะหาข้อมูลได้ รวมทั้งส่งเสริมผู้ที่พยายามที่จะรักษาและอนุรักษ์ไว้ซึ่งหนังกลางแปลงและระบบฉายภาพเคลื่อนไหวโดยใช้แผ่นฟิล์มและรวมถึงการฉายหนังจอใหญ่ด้วยระบบอื่นๆเพื่อความบันเทิง หากว่าท่านใดมีข้อมูลต้องการที่จะนำมาเผยแผ่ให้กับสมาชิกท่านอื่นๆ ได้ศึกษาเรียนรู้ กรุณาลงทะเบียน (คลิก..เข้าหน้าลงทะเบียน) เพื่อเป็นสมาชิกซึ่งท่านจะได้สิทธิ์ในการใช้งานในส่วนที่ได้สงวนไว้เพื่อสมาชิกต่อไป

Additional information