เกี่ยวกับเวบและกฎระเบียบ

พันธกิจ

 พันธกิจของเราชาว thaicine

1. สนับสนุน, ส่งเสริม, แนะนำ, ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้กับกลุ่มหรือบุคคลทั้งหลายที่ทำธุรกิจหนังกลางแปลงเป็นอาชีพหลัก
2. สนับสนุน, ส่งเสริม, แนะนำ, ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้กับคนรุ่นใหม่กลุ่มใดๆ หรือใครคนใดคนหนึ่งก็ตาม เพื่อที่จะช่วยกันสืบสานมรดกความบันเทิงรูปแบบหนังกลางแปลง อย่าให้ต้องกลายเป็นตำนาน โดยวิธีการใดๆ ก็ตามเช่น

  • ส่งเสริมแนะนำให้รู้จักหนังกลางแปลงและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งความเป็นมา
  • ส่งเสริมให้คนได้หันกลับมาดูหนังกลางแปลงไม่ว่าจะเป็นในลักษณะหนังใหม่หรือหนังฉายแบบการพากย์ย้อนยุค
  • ส่งเสริมให้คนที่มีใจรักได้มีโอกาสสัมผัสกับเครื่องฉายและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหนังกลางแปลง
  • ส่งเสริมให้คนที่มีใจรักได้มีโอกาสสัมผัสชีวิตของการทำหนังกลางแปลงหยาดเหงือ แรงกาย ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
  • ส่งเสริมให้คนที่มีใจรักและมีทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของเครื่องฉายหนังกลางแปลง,ฟิล์มภาพยนตร์ หรืออุปกรณ์ใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับหนังกลางแปลง เพื่อให้สิ่งเหล่านั้นได้แสดงถึงคุณค่าของตัวมันเหมือนเมื่อครั้งรุ่งเรื่อง
  • ส่งเสริมให้คนที่มีใจรักยิ่งที่มีความพร้อมมีความสามารถและโอกาส ได้มีหน่วยหนังกลางแปลงเป็นของตนเองแทนคนรุ่นเดิมที่ทะยอยเลิกลาไป

3. ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความสมัครสมานปรองดอง ไม่สร้างความแตกแยกในบรรดาคนที่มีใจรักใจชอบในหนังกลางแปลงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลส่วนตัวใดๆก็ตาม ให้ความเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องและการเคารพในความคิดเห็นของแต่ละบุคคล

     พันธกิจที่เขียนขึ้นมานี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวหนังสือ เป็นประโยคข้อความชุดหนึ่งๆเท่านั้นจะเขียนให้เป็นอย่างไรก็ได้ หากแต่ว่าพันธกิจโดยเนื้อแท้ได้ถูกฝังอยู่ในก้นบึ่งของหัวใจของพี่น้อง thaicine ของเราทุกคนเรียบร้อยมานานแล้ว ..

Additional information