พี่น้องหน่วยหนังกลางแปลงเมืองไทย

ยิ้มเจริญ ภาพยนตร์

ชื่อหน่วย : ยิ้มเจริญ ภาพยนตร์

หมายเลขโทรศัพย์ : 089-5430542
จังหวัดที่ตั้ง : ตลาดชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
เขตพื้นที่ : ภาคตะวันออก
คำขวัญ : สิงห์ร้ายแห่งลุ่มน้ำประแสร์ จ้าวแห่งสี ราชินีแห่งแสง

 

Additional information