พี่น้องหน่วยหนังกลางแปลงเมืองไทย

เดชา ภาพยนตร์

ชื่อหน่วย : เดชา ภาพยนตร์

 หมายเลขโทรศัพย์ : 085-459-1138
จังหวัดที่ตั้ง : ร้อยเอ็ด
เขตพื้นที่ : ภาคอีสาน
คำขวัญ : ร่วมอนุรักษ์และสืบสานหนังกลางแปลงไทย มหรสพไทย เพื่อคนไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information