พี่น้องหน่วยหนังกลางแปลงเมืองไทย

ขวัญใจบ้านนา ภาพยนตร์

ชื่อหน่วย : ขวัญใจบ้านนา ภาพยนตร์

หมายเลขโทรศัพย์ : 086-1789339
จังหวัดที่ตั้ง : เพชรบุรี
เขตพื้นที่ : ภาคตะวันตก
คำขวัญ : ชักหน้าให้ถึงหลัง หนังกลางแปลง

Additional information